Studio de Bakkerij

Bergweg 283, Rotterdam

Studio de Bakkerij Lees verder

Studio de Bakkerij is een nieuwe stichting waar de taal centraal wordt gesteld. Taal is en blijft belangrijk voor iedereen. Zeker in de huidige tijd lijkt extra aandacht voor taal broodnodig. Vooral in grootstedelijk gebied zoals de stad Rotterdam is er veel taalachterstand onder jongeren en volwassenen. Studio de Bakkerij wil een rol van betekenis spelen in taalontwikkeling. Één van de hoofdactiviteiten van Studio de Bakkerij is het maken van theatervoorstellingen waarin taal de hoofdrol speelt. Daarnaast verzorgt ze ook losse taalprojecten waarin jongeren en volwassenen op een theatrale manier met taal aan de slag gaan.

Bent u de eigenaar van deze zaak?

Neem contact met ons op via info@stappen-shoppen.nl om het profiel aan te vullen met o.a. uw website, telefoonnummer, Facebook, openingstijden, omschrijving, faciliteiten, menukaart en acties.